top of page

נשמה

נשמה

נשמה הוא מבין התופעות המרתקות בגל החדש של ההיפ הופ והפופ האלטרנטיבי בישראל.
יוצר אניגמטי שאמון על הפקות ושיתופי פעולה בולטים עם אמנים כמו רועי כפרי, צוקוש, רון עשהאל, גיאגיא, שי טרא ליטמן, נוגה ושיפי. על ידי הרכבה מחדש של הפופ העכשווי, הוא יוצר טביעת סאונד ייחודית שבו בזמן חילונית ורוחנית, נגישה ובלתי-קונפורמית, חדשנית ועל זמנית.

bottom of page