top of page

רקמות

רקמות

ממלודיה עדינה אל התפרצות של קצב, מהרגש אל הגרוב, מפולק-רוק ועד גוונים אתניים – "עת לזרוע", אלבום הבכורה של ראשון, בוהק כיצירה שמצליחה למזג בין יצירה מורכבת לבין אלבום קליט שנכנס פנימה בהאזנה ראשונה ולא מרפה.

bottom of page